Inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER VOLTIGEVERENIGING “DE EEMSRAKKERS”

SecetariaatManege de “Eemsrakkers”Penningmeester
Prins Bernhardlaan 14Hoofdweg 38-aGoldhoorn 21
9934 EK Delfzijl9905 PD Holwierde9684 ZO Finsterwolde
Tel. 0596-626671
IBAN:NL68RABO0360403980

Voor en achternaam
vul in als dag/maand/jaar dus bijv. 250293
uw straatnaam met huisnummer
postcode woonplaats
uw telefoonnummer
uw IBANnummer
Het lesgeld bedraagt voor:
  • Per kind: € 42,00 euro per kwartaal
  • Per volwassene: € 45,00 euro per kwartaal
  • Wedstrijdgroep: € 48,00 euro per kwartaal
  • Solo's tot 18 jaar: € 45,00 euro per kwartaal
  • Solo's vanaf 18 jaar: € 54,50 euro per kwartaal
  • Jaarcontributie (per gezin): €14,00 euro p/jr
(Jaarcontributie wordt bij het oudste gezinslid verrekend en bedraagt  €3,50 per kwartaal) Contributie wordt elk kwartaal geheven, ook tijdens vakantie!

Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Het betreden van het terrein en de manege,omgang met de pony’s / paarden, deelname aan de voltigelessen en/of andere activiteiten in de manege en/of op het terrein van de manege is op eigen risico. De vereniging sluit de aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit. Alsmede de aansprakelijkheid door schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van goederen. Na een paar gratis lessen kan men besluiten lid te worden. Vanaf dan moet er lesgeld worden betaald.

Leden dienen de statuten en reglementen van de vereniging na te leven. U bent verplicht bij opzeggingen, verhuizingen of veranderingen van bovenstaande gegevens, de vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, dit kan naar:

Marjolein van Langen- Vooijs
Goldhoorn 21
9684 zo Finsterwolde

of per mail: voltigever.eemsrakkers@gmail.com.

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal twee weken voor het begin van een kwartaal te worden verricht.